Over Heleneios

WERKEN MET SCHOONHEID

Schoonheid is een grote kracht en niet alleen een mooie bijkomstigheid. Door schoonheid kun je nieuwe mogelijkheden om je heen en in jezelf ontdekken. Tevens heeft schoonheid een genezende werking. Schoonheid kun je overal vinden: in de kunsten, maar evenzeer in de natuur, bij mensen, in ontmoetingen en gebeurtenissen. Ik werk met schoonheid. In Nederland bied ik individuele advisering en begeleiding aan voor mensen die zichzelf met behulp van (hun eigen) schoonheid verder willen ontwikkelen; in Griekenland geef ik een speciale cursus.

In contact met kunst, literatuur en filosofie

Kunst en literatuur zijn nauw verweven met schoonheid, de filosofie probeert het geheim van schoonheid te doorgronden. Belangrijk is dat het niet alleen om kennis óver kunst, literatuur en filosofie gaat maar ook en vooral om de invloed die ze kunnen hebben op ons denken, voelen en gedrag. Ze doen iets met ons. Ze brengen ons, vaak op vergeten of onbekende wegen, in aanraking met fundamentele waarheden en ervaringen van ons leven. Ik leer mensen diepgaand contact te maken met deze krachtige impulsen. Er is geen speciale voorkennis nodig.

POSITIEVE ORIËNTATIE

Door schoonheid krijgt het leven een positieve oriëntatie. Het leven komt - ondanks de schaduwkanten - in een mooi licht te staan. Dat is niet 'zomaar idealiseren'. Het is een keuze die je kunt maken en een (dagelijkse) training van het bewustzijn om telkens weer de positieve uitdaging door schoonheid aan te gaan. Dat heeft invloed op tal van situaties en je verandert ook van persoon.

Griekenland

De opvatting over schoonheid waarmee ik werk, is geworteld in de Oudgriekse oorsprong van onze cultuur. Griekenland met de magie van het licht, de stralende Egeïsche zee, de zomerse warmte en de restanten van een oude cultuur, is ook heden ten dage de ideale plek om deze schoonheid ten volle te beleven. Daarom bied ik in Griekenland een speciale cursus aan: IN GRIEKS LICHT (zie link website).

Over MijZELF

Ik heb filosofie, kunstgeschiedenis en Duitse literatuur gestudeerd en ben ruim 30 jaar als docente aan de Radboud Universiteit Nijmegen werkzaam geweest. Nu wil ik mijn kennis en mijn ervaringen anders, op een vernieuwende manier, overbrengen. Schoonheid - als inspirerende en genezende kracht - speelt daarbij een beslissende rol.

HELENEIOS

De naam HELENEIOS is afgeleid van het Oudgriekse woord HELIOS, de zonnegod, de zon.

Ulrike Helene Weinhold